Category Archives: מזון

קוקה קולה

טוב זה נושא כאוב וקשה לכל הורה, אותו משקה "אסור" לילדים בגלל סיבות רבות – לא בריא, הורס את השיניים וכולי…. אבל מה עושים? לא תמיד אפשר לבדוק מה הילד או הילדה שותים ולא תמיד אפשר ללמד את הילדים מה טוב ומה….טעים 🙂 אין דעה מוחלטת לגבי מה לעשות, יש אמנם דעה רווחת והסטטוס קוו שקוקלה קולה לילדים לא ממש מומלצת לשתיה בעיקר – בגלל השיניים, אדם בוגר יכול להגיע לרופא השיניים ולבצע טיפול באם יש בעיה או כאבים – אבל נראה את ההורה שלוקח את הילד או הילדה לטיפול עם הרדה אצל רופא השיניים, רק לסצן את תאריך הבדיקה או הטיפול ב כבר מלחיץ, שלא לדבר על ממש ללכת לשם!

הרגלי אכילה

ישנו ויכוח בלתי פוסק לגבי כמה ומתי צריך ילד לאכול, ובכן הדעות שונות וכך גם אלה המשמיעים אותן, ואולי אף אין תשובה מוחלטת בעניין, אחד יאמר ש-"ילד צריך לאכול טוב" ולכן צריך לנסות בכל דרך שהיא לנסות ולגרום לו לאכול מספיק (או לפחות מה שהוא חושב שמספיק) והאחר יטען כי יש להשתמש בתוספי מזון ולא לגרום לילד טראומה שעלולה לפגוע בו נפשית בעתיד וכיוב'. אנו מאמינים כי ילד אוכל – כמה שהוא או היא צריכים, ישנה שעה מוגדרת לאוכל (בוקר צהריים וערב) ובשעות האלה אוכלים, ניתן כמובן לאכול חטיף בין לבין (פירות ירקות וכיוב') אולם שעות האוכל צריכות להיות הזמן בו ממש יושבים ואוכלים.