מצבי חירום וחינוך

זהו נושא לא פשוט, מצד אחד צריך להסביר כל איסור ומניעה המוצגת לילדים ומצד שני לעיתים ישנ מצבים בהם חיוני לגרום להם לחדול ממעשיהם מידית (כמו לדוגמא – ילד שרץ לכביש) וזאת ניתן להשיג אך ורק על ידי הרמת קול שתגרום לילד או לילדה לקפוא במקום, ולאחר מכן להסביר את פשר העניין. לא מעט הורים יחלקו ויאמרו שיש להכין ילד מבעוד מועד למצבים כאלה, אולם לדידי לא ניתן לחשוב כל שכן ללמד ילד כל מצב ומצב ומגבלותיו, ולכן ניתן אפילו לראות בהרמת הקול מעין מילת קוד בינינו לבין הילדים שאומרת בעצם "סכנה!".