סדר יום

חינוך ויצירה הם אבני הדרך למשחק והנאה! סדר היום במשפחתון אינו נוקשה אולם בכללותו הוא קיים כדי להקנות הרגלים לילדים, ולהנעים את שעות השהייה במשפחתון. סדר יום
  • 8:00-9:00 משחק חופשי
  • 9:00-9:30 ארוחת בוקר
  • 9:30-10:30 מפגש נושא לימוד/עבודת יצירה
  • 10:30-12:00 פעילות חצר
  • 12:00-12:30 ארוחת צהריים
  • 12:30-13:00 מפגש סיפור
  • 13:00-15:00 שנת צהריים
  • 15:00-16:00 ארוחה קלה/משחקי קופסא/ציור
  • 16:00-16:30 סיום יום הפעילות